دوره ها و قیمت ها

جلسه آشنایی

جلسه آشنایی ۳۰ دقیقه زمان می برد و رایگان است. شما برای ثبت جلسه آشنایی باید ۱۳ ساله به بالا و حداقل در سطح A2 زبان انگلیسی باشید.

تک جلسه

اگر برنامه و زمان مشخصی برای گفتگو به زبان انگلیسی ندارید، تک جلسه یک ساعته مناسب شماست. هزینه هر ساعت مکالمه، ۱۲۰ تومان است.

دوره مکالمه سطح A2

این دوره شامل ده جلسه یک ساعته می باشد. در هر جلسه درباره پنج موضوع گفتگو می کنیم. هزینه این دوره یک میلیون تومان است‌.

دوره مکالمه سطح B1

این دوره شامل ده جلسه یک ساعته می باشد. در هر جلسه درباره چهار موضوع گفتگو می کنیم. هزینه این دوره یک میلیون تومان است.

دوره مکالمه سطح B2

این دوره شامل ده جلسه یک ساعته می باشد. در هر جلسه درباره سه موضوع گفتگو می کنیم. هزینه این دوره یک میلیون تومان است.

دوره مکالمه سطح C

این دوره شامل ده جلسه یک ساعته می باشد. در هر جلسه درباره دو موضوع گفتگو می کنیم. هزینه این دوره یک میلیون تومان است.

دوره مکالمه انگلیسی شاد

این دوره شامل چهار جلسه یک ساعته می باشد. برای ثبت نام در این دوره باید در سطح B2 به بالا باشید. هزینه این دوره ۴۰۰ تومان است اما می تونید به همراه یک دوست یا آشنا در جلسات شرکت کنید و نفری تنها ۲۰۰ تومان پرداخت کنید.

دوره مکالمه انگلیسی تندرستی

این دوره شامل چهار جلسه یک ساعته می باشد. برای ثبت نام در این دوره باید در سطح B2 به بالا باشید. هزینه این دوره ۴۰۰ تومان است.

خواهشمندم برای ثبت جلسه آشنایی یا یک دوره، نام خودتون رو به شماره ۲۸ ۲۴ ۹۳۰ ۰۹۲۰ پیامک کنید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. خیلی سپاسگزارم!

MK [at] ENSP.IR