دوره ها و قیمت ها

جلسه آشنایی: قبل از هر کاری، نیاز هست که چند دقیقه ای مکالمه داشته باشیم. شما با من آشنا بشید و من با شما. بدون جلسه آشنایی، ثبت نام در هیچ دوره ای امکان پذیر نیست. جلسه آشنایی ۴۰ دقیقه زمان می بره و ۳۰ تومن هزینه داره.

تک جلسه یک ساعته: اگر برنامه مشخصی در ذهن ندارید و تنها دوست دارید گهگاه مکالمه کنید، تک جلسه ۶۰ دقیقه ای رو انتخاب کنید. هزینه هر جلسه ۷۵ تومنه.

سه جلسه ۴۵ دقیقه ای: اگر مطمئن هستید که حداقل به سه جلسه مکالمه در بُرج نیاز دارید، این دوره رو به قیمت ۱۵۰ تومن ثبت کنید. از زمان پرداخت، یک بُرج فرصت دارید از سه جلسه مکالمه استفاده کنید.

شش جلسه ۵۰ دقیقه ای: اگر تصمیم دارید هر هفته یک جلسه منظم داشته باشید، این دوره مناسب شماست‌. هر هفته ۵۰ دقیقه گپ می زنیم و لذت می بریم‌. هزینه این دوره ۳۷۵ تومنه.

هشت جلسه ۴۵ دقیقه ای: با پرداخت ۴۵۰ تومن، می تونید به مدت چهار هفته، هفته ای دو جلسه مکالمه انگلیسی تمرین کنید.

دوازده جلسه ۴۰ دقیقه ای: اگر تمایل دارید سه جلسه در هفته صحبت کنیم، با دریافت یه تخفیف خوب و پرداخت ۵۰۰ تومن، می تونیم جدی تر کار رو پیش ببریم.

بیست جلسه ۳۰ دقیقه ای: با پرداخت ۵۵۰ تومن، به مدت پنج هفته، هفته ای چهار جلسه نیم ساعته گپ می زنیم و تمرین می کنیم‌.

ثبت نام جلسه آشنایی