دوره ها و قیمت ها

جلسه آشنایی

جلسه آشنایی ۳۰ دقیقه زمان می برد و رایگان است. شما برای ثبت جلسه آشنایی باید ۱۳ ساله به بالا و حداقل در سطح A2 زبان انگلیسی باشید.

تک جلسه

اگر برنامه و زمان مشخصی برای گفتگو به زبان انگلیسی ندارید، تک جلسه نیم ساعته یا یک ساعته مناسب شماست. هزینه هر نیم ساعت مکالمه، ۴۰ تومان است.

دوره مکالمه سطح A2

این دوره شامل ده جلسه نیم ساعته می باشد. در هر جلسه درباره سه موضوع گفتگو می کنیم. هزینه این دوره ۳۲۰ تومان است‌.

دوره مکالمه سطح B1

این دوره شامل ده جلسه نیم ساعته می باشد. در هر جلسه درباره دو موضوع گفتگو می کنیم. هزینه این دوره ۳۶۰ تومان است.

دوره مکالمه سطح B2

این دوره شامل ده جلسه چهل دقیقه ای می باشد. در هر جلسه درباره دو موضوع گفتگو می کنیم. هزینه این دوره ۴۸۰ تومان است.

دوره مکالمه سطح C1

این دوره شامل ده جلسه چهل دقیقه ای می باشد. در هر جلسه درباره یک موضوع گفتگو می کنیم. هزینه این دوره ۵۰۰ تومان است.

دوره مکالمه سطح C2

این دوره شامل ده جلسه چهل و پنج دقیقه ای می باشد. در هر جلسه درباره یک موضوع گفتگو می کنیم‌. هزینه این دوره ۵۵۰ تومان است.

دوره مکالمه انگلیسی شاد

این دوره شامل ده جلسه یک ساعته می باشد. برای ثبت نام در این دوره باید در سطح B1 به بالا باشید. هزینه این دوره ۶۰۰ تومان است اما می تونید به همراه یک دوست یا آشنا در جلسات شرکت کنید و نفری تنها ۳۰۰ تومان پرداخت کنید.

دوره مکالمه انگلیسی تندرستی

این دوره شامل ده جلسه یک ساعته می باشد. برای ثبت نام در این دوره باید در سطح B1 به بالا باشید. هزینه این دوره با تخفیف ۵۴۰ تومان است.

خواهشمندم برای ثبت جلسه آشنایی یا یک دوره، نام خودتون رو به شماره ۲۸ ۲۴ ۹۳۰ ۰۹۲۰ پیامک کنید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. خیلی سپاسگزارم!

MK [at] ENSP.IR